LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

Utenos skyrius

         

Pradžia

Apie LSDP partiją

LSDP Utenos skyriaus struktūra

LSDP atstovai Utenos rajono savivaldybės taryboje

Video galerija

Galerija

Bičiulių erdvė

Kontaktai

               
               
               
 

Pasitarimas socialiniais klausimais

 

 Sausio 15 d. Utenos rajono savivaldybėje LR Seimo narės Mildos Petrauskienės iniciatyva buvo surengtas pasitarimas socialiniais klausimais. Pasitarime dalyvavo Seimo narė Milda Petrauskienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos vadovai, Utenos rajono seniūnijų seniūnai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, Utenos rajono socialinių paslaugų centro, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro atstovai, Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus specialistai, policijos ir prokuratūros atstovai, LSDP Utenos apskrities skyrių koordinatorius Ignas Vaškelis.
 Pasitarime buvo kalbama apie darbą su rizikos šeimomis ir jose gyvenančiais vaikais, tėvų atsakomybės stoką, soc. darbuotojų saugumą darbo vietoje, soc. darbuotojų darbo laiką, transporto suteikimo soc. darbuotojams galimybes.
 Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Gailutė Blažienė pristatė skyrių, jo funkcijas, problemas, su kuriomis susiduria skyriaus specialistai. „Funkcijų mūsų skyriui kasmet priskiriama daugiau, o darbuotojai tik tie patys keturi, – sakė vedėja. – Deja, ir finansavimas ne didėja“. Buvo kalbama apie tai, kad tėvai dažnai pamiršta savo pareigas, o tai skaudžiai atsiliepia vaikų gyvenimuose.
 Vedėjai antrino Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Diana Deveikienė. Direktorė apgailestavo, kad daugėja „nužmogėjusių“, geriančių tėvų, visai nesirūpinančių savo vaikais. „Dėl alkoholizmo atsiranda apsigimimų, vaikų su protiniu atsilikimu,“ – sako direktorė.
 Savo veiklą ir problemas pasitarime pristatė Utenos rajono socialinių paslaugų centro direktorė Danguolė Mačionytė. „Utenos rajone yra 158 yra rizikos šeimos, 42 iš jų yra vadinamos „juodosiomis šeimomis“, – kalbėjo direktorė. – Su jomis dirbama daugiausiai. Daugiau dėmesio reikia atkreipti ir į socialių darbuotojų darbą, galimybes padėti darbuotojui geriau atlikti savo pareigas“.
 Baigiantis pasitarimui pasisakė ir seniūnai. Jie taip pat kalbėjo apie soc. darbuotojų saugumą darbe, rizikos šeimų skaičiaus augimą, kaimų ir miestelių skaudulius. Buvo išsakyta mintis, kad susiklosčius nepalankios aplinkybėms šeimoje dėl tėvų neatsakomybės ir girtavimo, izoliuoti reikia ne vaikus, išvežant juos iš jiems pažįstamos ir įprastos aplinkos, o tėvus, kurie savo vaikams kelia grėsmę.
 Milda Petrauskienė sakė, kad Seimui reikia peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius soc. darbuotojų darbą, darbo laiką ir kt. „Išklausiusi jus galiu pasakyti, kad socialinės srities įstatyminę bazę reikia tobulinti, priimti naujus teisė aktus, kuriuose atsispindėtų naujas požiūris ir į situaciją, ir į socialinį darbuotoją,“ – kalbėjo Seimo narė.