LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

Utenos skyrius

         

Pradžia

Apie LSDP partiją

LSDP Utenos skyriaus struktūra

LSDP atstovai Utenos rajono savivaldybės taryboje

Video galerija

Galerija

Bičiulių erdvė

Kontaktai

               
               
               
 

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Utenos klubo bičiulės nusiteikusios aktyviai veiklai

 

 Sausio 20-ąją į pirmąjį posėdį po atkūrimo susirinko Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Utenos klubo narės. Bičiulės sulaukė ir svečių: į posėdį atvyko LR Seimo narė Milda Petrauskienė ir Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas.
 Į posėdžio darbotvarkę buvo įtraukti klausimai dėl LSDMS Utenos klubo tarybos narių tvirtinimo, LSDM Sąjungos Utenos klubo reglamento tvirtinimo, tyrimo „Mūsų lūkesčiai ir tikslai LSDPM Sąjungos Utenos klube“ , LSDMS Utenos klubo veiklos programos ir kt.
 Posėdyje netruko pasisakymų, nuomonių, diskusijų. Bene daugiausia buvo diskutuojama dėl LSDM Sąjungos Utenos klubo reglamento, narystės klube, bičiulių ir kitų asmenų įtraukimo į kubo veiklą, socialinių problemų ir galimybių bičiulėms prisidėti prie jų sprendimo.
 LSDM Sąjungos Utenos klubo veiklos programoje, kurią posėdyje pateikė klubo pirmininkė Vida Stasiulionienė, yra numatyta nemažai darbų, renginių, susitikimų, paramos akcijų ir kt. Numatyta rengti gerumo dienas, neįgalių žmonių darbų parodas–pardavimus, su kirpėjomis vykti pas senyvo amžiaus uteniškius ir neįgaliuosius, bičiuliams ir kitiems Utenos rajono gyventojams surengti paskaitą „Teikiamų socialinių paslaugų rūšys Utenos rajone“. Pirmininkė sakė, kad klubo narės pasiryžusios prisijungti prie kiekvienos akcijos, renginio, dalyvauti būsimų LR Seimo rinkimų kampanijoje, lankyti neįgaliuosius ir vienišus gyventojus, padėti socialiai remtinoms šeimoms ir kt. Nebus pamirštos ir vakaronės, dalyvavimas LSDM Sąjungos organizuojamuose respublikiniuose renginiuose bei vienas svarbiausių uždavinių – skleisti socialdemokratines idėjas ir vertybes bei formuoti LSDP narių ir visos visuomenės pozityvų požiūrį į moterų dalyvavimą politikoje ir visuomenei svarbių sprendimų priėmime.
 Baigiantis posėdžiui klubo bičiulės pasveikino savo naująją pirmininkę Vidą Stasiulionienę, įteikdamos jai rožių puokštę. Rožių puokštės taip pat buvo įteiktos garbiems svečiams: Seimo narei Mildai Petrauskienei ir merui Alvydui Katinui.
 Bendravimas tęsėsi prie kavos puodelio.
 Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Utenos klubo bičiulės kviečia Utenos rajono moteris tapti LSDMS Utenos klubo narėmis pilietiškai ir solidariai veiklai už moterų ir vaikų teises bei lygias galimybes Lietuvoje ir visame pasaulyje. Norinčius jungtis prie LSDMS Utenos klubo veiklos prašome skambinti tel. 8 698 36953 arba rašyti el. paštu stasvida@gmail.com.